Crop Compendium

In deze Engelstalige encyclopedie vindt u de meest uiteenlopende informatie en beeldmateriaal over de belangrijkste cultuurgewassen en hun natuurlijke vijanden.
Ook vindt u zeer uitgebreide informatie en beeldmateriaal over onkruiden, plagen, en plantenziekten veroorzaakt door schimmels.

Uitvoerig beeldmateriaal maakt het u mogelijk om onkruiden, plagen, en ziekten op een betrouwbare manier te herkennen.

Aan wetenschappelijke onderzoekers , landbouwstudenten, landbouwers en landbouwadviseurs biedt dit Crop Compendium vast en zeker een schat aan informatie.

Copyright © Bayer AG